ยผ.เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน

ยผ.เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน

ยผ.เปิดให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ นำพาความสะดวกสบายสู่ประชาชน ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและการ ให้บริการของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการ และผังเมืองมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการหรือขอเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด จึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน Landuse Plan หรือ ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อขอรับบริการหรือขอเอกสารข้อมูลด้านการผังเมือง ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์

ประกอบด้วย Website กรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th), Mobile Application (Landuse PLAN) และ Line OA กรมโยธาธิการและผังเมือง (DPT Information) เพื่อเป็นช่องทางบริการสืบค้นข้อมูล ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกรมฯ อาทิ ประกาศข่าวงานผังเมือง แบบบ้านเพื่อประชาชน เอกสารความรู้ E-Book และการถาม-ตอบ ของประชาชน เป็นต้น
 

สำหรับการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง สามารถใช้บริการผ่าน 3 ช่องทาง แบบออนไลน์ ในการตรวจสอบข้อมูลแผนผัง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง และข้อกำหนดควบคุมการก่สร้างอาคาร ด้วยเงื่อนไขการค้นหา ได้แก่ หมายเลขโฉนดที่ดิน ตำแหน่งปัจจุบัน ชื่อผังเมืองรวม ขอบเขตการปกครอง และระบุตำแหน่งพิกัด โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ลดขั้นตอนระยะเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ที่สำคัญสามารถตอบสนองการใช้ชีวิตวิถีใหม่ตามแนวทาง New Normal โดยประชาชนสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ LINE OA หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้งนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งในโทรศัพท์ แท็ปเล็ต บนระบบปฏิบัติการ OS และแอนดรอยด์ (Android) ได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำงานก็สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองได้ทุกแห่งทั่วประเทศ