พลัสฯ ชูความเชี่ยวชาญ รับบริหารอาคาร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พลัสฯ ชูความเชี่ยวชาญ รับบริหารอาคาร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

พลัสฯ คว้างานบริหารอาคาร รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชูจุดแข็งความเชี่ยวชาญมาตรฐานสากล ด้วยทีมงานมืออาชีพ ผสานเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทุกมิติ

รศ.นพ.พฤหัส  ต่ออุดม ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยนายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและระบบวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในโอกาสที่ได้รับความไว้วางใจมอบหมายให้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ พลัสฯ เข้าให้บริการด้านงานบริหารอาคาร และระบบวิศวกรรมอาคาร จำนวน 7 อาคาร รวมพื้นที่ให้บริการ ประมาณ 200,000 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เมื่อเร็วๆ นี้

พลัสฯ พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ มั่นใจว่าจะสามารถนำส่งงานบริหารจัดการให้กับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยมาตรฐานในระดับสากลผสานด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งหวังให้อาคารมีความปลอดภัย มีเสถียรภาพ ให้ความคุ้มค่าในการใช้งาน 

สำหรับ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีภารกิจในการให้บริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางคลินิกของสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นต้น

ปัจจุบัน พลัสฯ บริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการ ทั้งในกลุ่มของธุรกิจธนาคารและการลงทุน ธุรกิจโรงพยาบาล สถานศึกษา คอมมูนิตี้มอล และพร้อมรับงานดูแลอาคารที่ครอบคลุมในทุกประเภท ผู้ที่สนใจบริการสามารถ โทร. 02-688-7555 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ พลัส พร็อพเพอร์ตี้