กฟผ. ร่วมแก้ โลกร้อน จุดกระแส Go Green ผ่านวิดีโอชุดพิเศษ The Next Zero

กฟผ. ร่วมแก้ โลกร้อน จุดกระแส Go Green ผ่านวิดีโอชุดพิเศษ The Next Zero

กฟผ. ร่วมสร้างความตระหนักปัญหาโลกร้อน เดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ ตอกย้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันผ่านโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกสีเขียวร่วมกันกับสังคม ผ่านวิดีโอชุดพิเศษ The Next Zero

วันที่ โลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน สำหรับประเทศไทยนั้น ได้ตื่นตัวกับวาระดังกล่าวเป็นอย่างมาก
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เป็นอีกหน่วยงานที่ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยวางเป้าหมายในเรื่องนี้อย่างชัดเจน ผ่านนโยบาย EGAT Carbon Neutrality มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050

กฟผ. ร่วมแก้ โลกร้อน จุดกระแส Go Green ผ่านวิดีโอชุดพิเศษ The Next Zero

หนึ่งในกลยุทธ์ของ กฟผ. ได้วางแนวทางผ่านโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าให้เกิดในหัวใจคน โดยใช้ระยะเวลา 10 ปีในการปลูกป่าล้านไร่ และดูแลป่าอย่างต่อเนื่องอีก 9 ปี ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซับและเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ราว 1.2 ล้านตันต่อปี

กฟผ. ร่วมแก้ โลกร้อน จุดกระแส Go Green ผ่านวิดีโอชุดพิเศษ The Next Zero

นอกจากนี้ กฟผ. ยังเดินหน้าสื่อสารเพื่อปลูกจิตสำนึก และสร้างกระแส Go Green ให้กับสังคมไทยผ่านวิดีโอชุดพิเศษ The Next Zero เพื่อลมหายใจแห่งอนาคต สารคดีสั้นที่เล่าถึงประโยชน์และความสำคัญของต้นไม้และผืนป่า เพื่อเป็นการจุดประกายการปลูกป่าในใจคนให้ยั่งยืนต่อไป โดยจะเผยแพร่ ผ่านทาง Nation Tv22 ในรายการ Morning Nation ทุกวันอังคาร ช่วงเวลา 8.00 - 10.00 น.  รวมทั้ง เฟซบุ๊กแฟนเพจของ Nation TV และ กรุงเทพธุรกิจ เริ่มตอนแรก 6 กันยายนนี้
 

เพราะแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน คือการรวมพลังร่วมกันใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนทุกคนรับชมวิดีโอชุดพิเศษนี้ เพื่อจุดประกายการรักษ์โลก ร่วมกันรักษาผืนป่าและโลกใบนี้ให้อยู่คู่กับคนไทยอย่างยั่งยืน