สปส. มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ย้ำ สร้างสุข เพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม

สปส. มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ย้ำ สร้างสุข เพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม

สปส. มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ย้ำ สร้างสุข เพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางนวรัตน์ บุญเปี่ยม ประกันสังคมจังหวัดพะเยา สร้างขวัญ กำลังใจ มอบสุข แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
 

สำนักงานประกันสังคมมีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้จัดโครงการ สปส.มอบสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ทุพพลภาพ เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ มอบให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย

1. นางสาวสุรีรัตน์ ใจบุญทา อายุ 61 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากสาเหตุติดเชื้อทำให้

ตาบอดทั้ง 2 ข้าง ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2559 รับเงินทดแทนการขาดรายได้

เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 15 ปี

2. นายณัฏฐกร โยธา อายุ 45 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก

อาการปัจจุบัน แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ไม่มีความรู้สึก เดินไม่ได้ แต่สามารถสื่อสารเข้าใจได้

ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต

3. นายวิทวัส อันลิ้มภัณฑ์ อายุ 36 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพจากสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก อาการปัจจุบัน แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง เหยียดตรงไม่ได้ ข้อเท้าขวาผิดรูป พูดได้ช้า ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2562 รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 6,514.50 บาท ตลอดชีวิต 
 

สำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์และดูแลผู้ประกันตนในระบบให้ได้รับสวัสดิการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ประกันตนอย่างดีที่สุด

สปส. มอบสุข ลุยต่อลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ย้ำ สร้างสุข เพื่อสมาชิกครอบครัวประกันสังคม