ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำสั่งศาล ให้ "ยุทธ อังกินันทน์" เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำสั่งศาล ให้ "ยุทธ อังกินันทน์" เป็นคนไร้ความสามารถ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำสั่งศาล ให้ "ยุทธ อังกินันทน์" เป็นคนไร้ความสามารถ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง คําสั่งให้ นายยุทธ  อังกิ นันทน์ เป็นคนไร้ความสามารถ

 

โดยมีเนื้อหา ระบุว่า ด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ผู้ร้อง ต้้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 254 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ยื่นคำร้องต่อศาลนี้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายยุทธ อังกินันทน์ กับนางบุปผา รอบรู้ หรืออังกินันทน์ ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 6 คน

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ผ่านมา  ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง คําสั่งให้ นายยุทธ  อังกิ นันทน์ เป็นคนไร้ความสามารถ

 

โดยมีเนื้อหา ระบุว่า ด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ผู้ร้อง ต้้งบ้านเรือนอยู่เลขที่ 254 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ยื่นคำร้องต่อศาลนี้ว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายยุทธ อังกินันทน์ กับนางบุปผา รอบรู้ หรืออังกินันทน์ ได้จดทะเบียนสมรสกัน มีบุตรด้วยกัน 6 คน

 

บัดนี้ศาลได้พิเคราะห์แล้ว จึงมีคำสั่งว่านายยุทธ อังกินันทน์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนายยุทธพล อังกินันทน์ ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28

บัดนี้ศาลได้พิเคราะห์แล้ว จึงมีคำสั่งว่านายยุทธ อังกินันทน์ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนายยุทธพล อังกินันทน์ ผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 28

 

ราชกิจจาฯเผยแพร่ คำสั่งศาล ให้ "ยุทธ อังกินันทน์" เป็นคนไร้ความสามารถ