กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

กรมธนารักษ์จัดทำ "เหรียญกษาปณ์" ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา เริ่มจ่ายแลก 1 มี.ค.65 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่กรมธนารักษ์ นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้อนุมัติให้กรมธนารักษ์จัดทำ "เหรียญกษาปณ์" ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เพื่อเป็นที่ระลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้แผ่ไพศาลไปทั้งภายในประเทศและนานาประเทศ โดยจัดทำเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ซึ่งมีลวดลาย

ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงฉลองพระองค์ชุดลำลอง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” โดยมีรูปดอกนาร์ซิสซัส (Narcissus) อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของข้อความ

 

ด้านหลัง กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “ครบ ๗๕ ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔” เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า “ประเทศไทย”

นายประภาศ กล่าวต่อว่า เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวเป็นเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท ประเภทธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนักเหรียญ 15 กรัม จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท (พร้อมตลับ)

โดยผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้    
ส่วนกลาง    

• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944    • หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์  ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค    
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

กรมธนารักษ์ เปิดจ่ายแลก เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 75 ปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 หรือ www.treasury.go.th