"คลัง" เผย "คนละครึ่งเฟส 4" เงินสะพัดแล้วกว่า 39,794 ล้านบาท

"คลัง" เผย "คนละครึ่งเฟส 4" เงินสะพัดแล้วกว่า 39,794 ล้านบาท

"คลัง" เผย "คนละครึ่งเฟส 4" เงินสะพัดแล้วกว่า 39,794 ล้านบาท เตือนรายเก่า เริ่มใช้จ่ายภายใน 28 ก.พ. นี้ ไม่อย่างนั้นจะถูกตัดสิทธิ

ติดตามความความคืบหน้าโครงการ "คนละครึ่งเฟส 4" นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มเดิมฯ) จำนวน 24.83 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 39,794.3 ล้านบาท

และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (ประชาชนกลุ่มใหม่ฯ) จำนวน 6.26 แสนราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 455.7 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 25.46 ล้านราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ยอดการใช้จ่ายรวม 40,250.0 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • เงินที่ประชาชนจ่าย 20,422.1 ล้านบาท
  • รัฐร่วมจ่าย 19,827.9 ล้านบาท

ยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่

  • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 16,348.6 ล้านบาท
  • ร้านธงฟ้า 7,099.2 ล้านบาท
  • ร้าน OTOP 1,808.8 ล้านบาท
  • ร้านค้าทั่วไป 14,225.8 ล้านบาท
  • ร้านบริการ 698.1 ล้านบาท
  • กิจการขนส่งสาธารณะ 69.5 ล้านบาท

โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จทั้งหมด 26.57 ล้านราย

ทั้งนี้ มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วม "คนละครึ่งเฟส 4" แล้ว จำนวน 25.65 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย

สำหรับผู้ประกอบการเข้าร่วม "คนละครึ่งเฟส 4"  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแล้วจำนวน 1.35 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 2.3 หมื่นราย ประชาชนสามารถใช้จ่าย "คนละครึ่งเฟส 4" ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเน้นย้ำว่า ขอให้ประชาชนกลุ่มเดิมฯ รีบเริ่มใช้สิทธิโครงการฯ ระยะที่ 4 ภายในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. ซึ่งขณะนี้มีประชาชนกลุ่มเดิมฯ ที่ยังไม่ได้เริ่มใช้สิทธิจำนวนกว่า 3 ล้านราย จึงขอให้รีบดำเนินการ เนื่องจากหากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 , 08-5842-7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)