เชียงใหม่ "โควิด-19" แนวโน้มเพิ่ม ยังไม่มีแผนตั้ง รพ.สนาม

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เผยแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,000-3,000 ราย/วัน กระจายไปหลายกลุ่มทั้งที่ทำงาน สถานที่ราชการ ร้านค้า และครอบครัว ขอให้ตระหนักว่าทุกที่เป็นจุดเสี่ยง ระบุยังไม่มีแผนตั้ง รพ.สนามเหตุ มีเตียงเหลือในระบบร้อยละ 60

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าอยู่ในช่วงทรงตัว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น ประมาณวันละประมาณ 2,000-3,000 ราย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการ คนเชียงใหม่รักกัน แยกกันสักพัก โดยไม่รวมกันทำกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา งดรับประทานอาหารร่วมกัน ขอให้ช่วยระมัดระวังป้องกันตนเองให้มากขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม

สำหรับการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัด มีการกระจายไปยังกลุ่มสถานที่ทำงาน สถานที่ราชการ ร้านค้า กลุ่มครอบครัว จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการใช้ชีวิต โดยให้ตระหนักงานทุกพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง ให้ประชาชนยกระดับการป้องกันตัวเองในระดับสูงสุด เนื่องจากการแพร่ระบาดไม่สามารถระบุที่มาได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันเชียงใหม่ได้มีมาตรการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วมากกว่าร้อยละ 60 ขอให้ประชาชนสำรวจตัวเองว่าครบกำหนดรับวัคซีนเข็มที่ 3 หรือยัง หากครบกำหนดแล้วขอให้เข้ามารับวัคซีนได้ทันทีในจุดฉีดวัคซีนที่กระจายอยู่ทั้ง 25 อำเภอ

ส่วนการรับวัคซีนของเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ปกครองยังมีความลังเลที่จะนำบุตรหลานเข้ามารับการฉีดวัคซีน เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลข้างเคียงตามมา จึงอยากขอความร่วมมือผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนเข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลาน ซึ่งขณะนี้มีเด็กนักเรียนเข้ามารับการฉีดวัคซีนแล้วประมาณ 2,000 คน โดยทั้งหมดไม่มีอาการแทรกซ้อน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่สถิติการครองเตียงลดลง ขณะนี้ยังมีเตียงวางประมาณร้อยละ60 ในช่วงนี้จึงยังไม่มีความจำเป็นที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากผู้ป่วยที่พบเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่แสดงอาการ สามารถเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation และ community isolation ได้ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK สามารถแจ้งเข้ามายังศูนย์ประสานงาน ATK ระดับจังหวัด และ ระดับอำเภอ ซึ่งสามารถติดต่อเข้าไปแจ้งข้อมูลเข้าสู่ระบบ พื่อรับการรักษาได้ทันที สำหรับอาหารที่จะสนับสนุนให้กับผู้ป่วยทางองค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้รับผิดดูแล