"โควิด-19" นราธิวาส มีแนวโน้มเพิ่มสูง ล่าสุดพุ่งอีก 102 ราย

สถานการณ์ COVID-19 พื้นที่ จ.นราธิวาส มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ล่าสุดพุ่งอีก 102 ราย จนท.รณรงค์ฉีดวัคซีนให้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดนราธิวาสมีแนวโน้มยอดเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ลดลงไปในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ก่อนที่วันนี้จะเด้งกลับขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเริ่มปรากฏเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน พบตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 102 ราย และข้อมูลล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 ยอดผู้ติดเชื้อสะสมวันที่(20 ก.พ.65)ผู้ป่วยรายใหม่ 102 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 943 ราย และผู้ป่วยเสียชีวิตสะสมจำนวน 1 ราย ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสได้รณรงค์ในการเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่เด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ ที่ทางจังหวัดให้ความสำคัญและทำการฉีดวัคซีนไปแล้วจำนวนมาก

ทั้งนี้ แนวโน้มสถานการณ์การป่วยในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจากการสุ่มตรวจสายพันธุ์ของผู้ป่วย COVID-19 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 พบส่วนใหญ่ติดเชื้อจากสายพันธุ์ Omicron ร้อยละ 73 % และสายพันธุ์ Omicron มีการแพร่ระบาดได้เร็วกว่าสายพันธุ์ Delta และ Alpha ที่มีการระบาดในระลอกเมษายน 2564 และจากอุบัติการณ์การระบาดที่เป็นกลุ่มก้อนที่ผ่านมามักพบในสถานที่เสี่ยง ได้แก่ ในร้านอาหาร ค่ายทหาร ในงานศพ

ล่าสุด พบการระบาดในโรงเรียน ซึ่งในเดือนมกราคม 2565 พบการะบาดในโรงเรียน 1 แห่ง ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีรายงานการระบาดเพิ่ม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนดารุสสลาม โรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียน ตชด.ไอร์บือแต โรงเรียนจะแลเกาะ และโรงเรียนนราธิวาส จากโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site จำนวน 524 โรง คิดเป็นร้อยละ 1.14 ซึ่งคาดว่าก่อนที่โรงเรียนจะปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 นี้น่าจะพบการระบาดในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดนราธิวาสที่เพิ่มขึ้น ทางจังหวัดนราธิวาส จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และอย่าตระหนก เพราะส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง ให้ระมัดวัง การพาเชื้อกลับบ้านไปให้ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังในบ้าน ตระหนักและปฏิบัติตามหลัก DMHTT สวมใส่หน้ากาก เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่น การล้างมือบ่อยๆ หากมีอาการสงสัย ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ให้รับการตรวจที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยทันที และติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่หลงเชื่อในข่าวลือ จากสื่อสังคมออนไลน์ จังหวัดนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาส ทุกภาคส่วน ร่วมมือปฏิบัติตามมรการอย่างเคร่งครัด จังหวัดนราธิวาสของเรา จะผ่านพ้นวิกฤติโรค COVID-19 ไปได้โดยเร็ว