ทบ.ฝึกลำเลียงพล รถหุ้มเกราะขนส่งทหารราบ เพิ่มความชำนาญ

ทบ.ฝึกลำเลียงพล รถหุ้มเกราะขนส่งทหารราบ เพิ่มความชำนาญ

กองทัพบก ฝึกลำเลียงพล รถหุ้มเกราะขนส่งทหารราบ เพิ่มความชำนาญ

กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผย กำลังพลส่วนรับการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย ฝึกการบรรทุกร่วมกับรถสายพานลำเลียงพล เพื่อเพิ่มความชำนาญการทางทหาร และทำความคุ้นเคยกับ อาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ในการดำเนินกลยุทธร่วมกับ กองร้อยทหารม้า(ลาดตระเวน) ที่ 3 

สำหรับรถสายพานลำเลียงพลหุ้มเกราะ เอ็ม-113 A3 สามารถลำเลียงทหารได้ 1 หมู่ปืนเล็ก ไปยังเขตการรบ และใช้ปืนกลยิงสนับสนุน เคลื่อนที่ได้เร็ว เกราะเหล็กกันกระสุน เป็นรถที่วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ

ทบ.ฝึกลำเลียงพล รถหุ้มเกราะขนส่งทหารราบ เพิ่มความชำนาญ

ทบ.ฝึกลำเลียงพล รถหุ้มเกราะขนส่งทหารราบ เพิ่มความชำนาญ

ทบ.ฝึกลำเลียงพล รถหุ้มเกราะขนส่งทหารราบ เพิ่มความชำนาญ