นราธิวาส เร่งฉีดวัคซีนเด็ก หลังพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนต่อเนื่อง

นราธิวาส เร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กประถม หลังพบคลัสเตอร์ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง จากการกลับมาเรียนออนไซต์

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก "คลัสเตอร์สถานศึกษา" เพิ่มขึ้นหลังจากกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ไม่นาน นับตั้งแต่สถานศึกษาต่าง ๆ เริ่มกลับมาทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ มาเป็นระยะ ซึ่งในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อ กรมควบคุมโรคแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน แต่ให้เร่งสอบสวนโรคและสั่งปิดเฉพาะชั้นเรียนหรือห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อตามการสอบสวนโรค ซึ่งการพิจารณาปิดโรงเรียนให้ทำโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

ล่าสุด ยอดผู้ติดเชื้อสะสม (16 ก.พ. 65) ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกเดือนมกราคม 2565 จำนวน 574 ราย ซึ่งทางจังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนไฟเซอร์โควิด-19 แก่กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี โดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เร่งให้มีการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ โดยมีครู อาจารย์ และผู้ปกครองพากันนำบุตรหลาน ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนกลุ่มอายุ 5-11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มอย่างต่อเนื่อง สำหรับการฉีดวัคซีนในเด็ก เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ.2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 พบว่ามักไม่มีอาการหรืออาการน้อย แต่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กมีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต โดยก่อนมาฉีดจะให้ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามความสมัครใจก่อนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 พี่น้องประชาชนทั่วไป สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว