ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี - ดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี - ดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 3 ปี" - "สลากออมสินดิจิทัล 3 ปี" ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ : 02/2565 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2565

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 118 N 9770770          งวดที่ 120 ฌ 9208018          งวดที่ 122 V 8333792

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3,546 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

8333792          9208018          9770770

อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 119 ง 3200209          งวดที่ 130 ฎ 3638314

อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,366 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท

4235301          9535208
 

อันดับที่ 4     ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134     5,145 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     770 อันดับ     อันดับละ 8,000 บาท

0309287          0928469          1463211          7721588          9477550

อันดับที่ 5     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134     10,290 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     1,540 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0131574          2530970          3454152          6528704          6967612

8420829          8570477          8742966          9100628          9479684

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134     20,496 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138     3,072 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

230213          900381

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134     204,296 อันดับ     อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138     30,668 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

20878          22485

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 86, 116 - 134     2,042,332 อันดับ     อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136     167,272 อันดับ     อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138     139,326 อันดับ     อันดับละ 100 บาท

1878          3355

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี - ดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี - ดิจิทัล 3 ปี งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565