นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 4

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนบูตเตอร์ "โมเดอร์นา" เข็ม 4 ผ่านระบบนนท์พร้อม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอเรียนเชิญลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็น Moderna (booster) ผ่านระบบนนท์พร้อม เฉพาะคนไทยที่เป็นคนนนท์เท่านั้น

  • คนไทยที่มีทะเบียนบ้านหรือ พักอาศัยในจังหวัดนนทบุรี
  • คนไทยที่มีสถานที่ทำงานตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

 

เงื่อนไข

  1. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด Pfizer เข็ม 3โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564)
  2. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด AstraZeneca เข็ม 3โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน(ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564)
  3. ฉีด Sinovac หรือ Sinopharm มาครบ 2 เข็ม และฉีด Moderna เข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 มาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ก่อน 17 พฤศจิกายน 2564)

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนสำหรับเงื่อนไขที่ 3 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้รับบริการ

สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ก่อนเวลา 17.00 น. (หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontpr.../vcevent/slot/60

ฉีดวัคซีนที่ Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4,000 คน
เวลา 12.00-14.00 น.

เป็นการลงทะเบียน แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing 

นนท์พร้อม เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 4