อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

อบจ.ชลบุรี เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา ฟรี 50,000 โดส กับ 13 โรงพยาบาล จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลยที่นี่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี "อบจ.ชลบุรี" เปิดลงทะเบียนออนไลน์ ให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Covid-19 "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา Moderna จำนวน 50,000 โดส สามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์ของ รพ. 13 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ 11 ก.พ. 65 เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มจำนวน)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา Moderna ฟรี 50,000 โดส โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนกับ 13 โรงพยาบาล แบบออนไลน์ ได้ดังนี้

 

1. โรงพยาบาลชลบุรี
http://journal.cbh.moph.go.th:8080/cbhvaccine

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

2. โรงพยาบาลบ้านบึง (เต็มจำนวนแล้ว)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

3. โรงพยาบาลพานทอง (เต็มจำนวนแล้ว)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

4. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา (เต็มจำนวนแล้ว)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

5. โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (เต็มจำนวนแล้ว)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

6. โรงพยาบาลหนองใหญ่
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdfcAuRKj1.../viewform...

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

7. โรงพยาบาลเกาะสีชัง
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdDnmVFEey.../viewform...

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

8. โรงพยาบาลพนัสนิคม (เต็มจำนวนแล้ว)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

9. โรงพยาบาลแหลมฉบัง (เต็มจำนวนแล้ว)

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

 

10. โรงพยาบาลบ่อทอง
https://forms.gle/GLU3LPSQ3wfBsdgU7

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

11. โรงพยาบาลเกาะจันทร์
https://forms.gle/r1vJFwcjLwPdLnX49

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

12.โรงพยาบาลเมืองพัทยา
ลงทะเบียน ณ ห้างสรรพสินค้า Royal garden ชั้น 1 เมืองพัทยา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

13. โรงพยาบาลบางละมุง
ลงทะเบียนผ่าน App QueQ เลือก บริการสาธารณะ ค้นหาและเลือก วัคซีน Moderna ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

 

อบจ.ชลบุรี เปิด "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" โมเดอร์นา จนกว่าจะเต็มจำนวน เช็คเลย

 

เริ่มฉีดวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป (วัน-เวลา-สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

 

สอบถามเพิ่มเติม : 038-398-039 ต่อ 266 กองสาธารณสุข อบจ.ชลบุรี (วัน-เวลาราชการ)

 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี "อบจ.ชลบุรี" เผยรายชื่อ รพ.ที่มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีน​เต็ม​จำนวนแล้ว ดังนี้

  • รพ.สมเด็จฯ ศรีราชา
  • รพ.พานทอง
  • รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
  • รพ.แหลมฉบัง
  • รพ.พนัสนิคม
  • รพ.บ้านบึง

 

เนื่องจากแต่ละโรงพยาบาลเปิดระบบลงทะเบียนเอง รูปแบบการลงทะเบียนจึงมีความแตกต่างกัน ส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิจะประกาศ​ให้ทราบอีกครั้งติดตามจากทางเพจ องค์การบริ​หารส่วนจัง​หวัดชลบุรี

 

หมายเหตุ : ในโรงพยาบาลบางแห่งจะเป็นผู้แจ้งนัดหมายกับท่านด้วยตนเอง