ต่างด้าวลอบเข้าเมืองเชียงใหม่-เชียงราย เฉียดพันราย

ต่างด้าวลอบเข้าเมืองเชียงใหม่-เชียงราย เฉียดพันราย

กองกำลังผาเมือง เผยข้อมูลจับกุมต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในช่วงต.ค.64 – ธ.ค.64 ในเขตพื้นที่เชียงใหม่และเชียงรายจำนวน 833 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมา ระบุจัดตั้งชุดปฏิบัติการ 80 ชุด เน้นปฏิบัติการสกัดยาเสพติดและลักลอบเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 6 ม.ค.65 พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 กองกำลังผาเมืองสามารถจับกุมแรงงานผิดกฎหมาย จำนวน 83 ครั้ง มีแรงงานผิดกฎหมายถูกจับกุม 833 คน เป็นชาวเมียนมา 630 คน และมีผู้นำพา 31 คน

โดยจับกุมในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 36 ครั้ง มีแรงงานผิดกฎหมายถูกจับกุมที่เป็นชาวเมียนมา 630 คน และมีผู้นำพา 19 คน ขณะที่จังหวัดเชียงรายจับกุม 47 ครั้ง จำนวน 203 คน เป็นชาวเมียนมา 180 คน, ลาว 6 คน, จีน 15 คน, กัมพูชา 1 คน และ สิงคโปร์ 1 คน โดยมีผู้นำพาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน 12 คน ทั้งหมดถูกส่งดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

ต่างด้าวลอบเข้าเมืองเชียงใหม่-เชียงราย เฉียดพันราย

 

ปัจจุบัน กองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการกว่า 80 ชุด เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันประะเทศ ใน 6 จังหวัด 24 อำเภอ โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด การสกัดกั้นแรงงานผิดกฏหมายตลอดแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัย

โดยชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ กำลังผาเมืองได้จัดกำลังปฏิบัติภารกิจจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับกองร้อยสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่ 2 กองกำลังผาเมือง และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เพื่อดูแลพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของจังหวัด ซึ่งยังคงปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงาน ตามแนวชายแดน

ต่างด้าวลอบเข้าเมืองเชียงใหม่-เชียงราย เฉียดพันราย