ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 5 ปี" ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 5 ปี เดือนที่ 01/2565 ผลการออกรางวัลล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2564


อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 5,000,000 บาท

งวดที่ 9 F 6415789          งวดที่ 9 ญ 0728674          งวดที่ 10 ค 7403224

อันดับที่ 2     ออก 5 ครั้ง     5 อันดับ     อันดับละ 100,000 บาท

งวดที่ 9 ธ 8638919          งวดที่ 10 I 9395367          งวดที่ 10 P 0602139

งวดที่ 10 ฎ 2026270          งวดที่ 10 ถ 9650654

อันดับที่ 3     ออก 5 ครั้ง     585 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

0754177          1216944          3848273          4143371          9456491

อันดับที่ 4     ออก 10 ครั้ง     1,170 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท

0185774          0469805          0755959          0882575          5052812

5323032          7539326          7949763          8254716          8392854

อันดับที่ 5     ออก 20 ครั้ง     2,340 อันดับ     อันดับละ 1,500 บาท

0018401          0365606          0450543          0851675          0940038

1146653          2365418          3218472          4006282          4275862

4723251          5049237          5158668          5705523          5890352

5896148          8281919          9072429          9243224          9941559

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง     2,332 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
069696    456302

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง     23,284 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

32970          61974

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 4 ครั้ง     465,612 อันดับ     อันดับละ 150 บาท

0909          1398          4190          7201

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 5 ปี งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2564