อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 358 ราย จับตาชลบุรี ปากน้ำสมุทรปราการ อุบลฯ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช สงขลา นครราชสีมา เชียงใหม่

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 29 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 ชลบุรี

3 สมุทรปราการ

4 อุบลฯ

5 ขอนแก่น

6 กาฬสินธุ์

7 นครศรีธรรมราช

8 สงขลา

9 นครราชสีมา

10 เชียงใหม่


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

29/12/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ชลบุรี สมุทรปราการ อุบลฯ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ นครศรีธรรมราช สงขลา นครราชสีมา และเชียงใหม่


อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 28 ธ.ค. 2564)

รวม 103,439,403 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ยอดฉีดทั่วประเทศ 464,144 โดส

เข็มที่ 1 : 68,981 ราย

เข็มที่ 2 : 197,635 ราย

เข็มที่ 3 : 197,528 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 51,138,178 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 45,743,122 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 6,558,103 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 2,575 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,188,424 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,134,712 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,553 ราย
------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,217,287 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,162,138 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,647 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 28 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 103,439,403 โดส
-------------
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 68,981 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 197,635 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 197,528 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 283,175,979 ราย 
อาการรุนแรง 89,088 ราย 
รักษาหายแล้ว 251,795,870 ราย 
เสียชีวิต 5,430,520 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 54,148,544 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,808,067 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,254,706 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 12,338,676 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 10,437,152 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,217,287 ราย

ข้อมุูลจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 และ ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น

 

ปรับแนวทางจ่ายค่าบริการ “ดูแลผู้ติดเชื้อโควิดที่บ้าน” หลังพบผู้ติดเชื้อ Omicron เพิ่มต่อเนื่อง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ Omicron เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นกระจายไปในหลายพื้นที่ได้ ดังนั้น สปสช. ได้จัดเตรียมระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเตรียมพร้อม “ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน” (Home Isolation : HI)  ได้แก่ ค่าบริการเหมาจ่ายล่วงหน้า ปรับเป็นจำนวน 1,000 บาท โอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์ ซึ่งในระหว่างการดูแลผู้ป่วย หน่วยบริการสามารถเบิกค่าดูแลเพิ่มเติมตามรายการ ดังนี้ 

1.RT-PCR มีค่าตรวจ Lab 1,000-1,200 บาท/ครั้ง, ค่าอื่นๆในห้อง Lab 200 บาท/ครั้ง และค่าเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ 100 บาท / ครั้ง

2.ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย แบบไม่รวมค่าอาหารจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อวัน และแบบรวมค่าอาหาร 3 มื้อ เหมาจ่าย ใน 1,000 บาทต่อวัน 

3.ค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย ได้แก่ ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัด Oxygen Sat ตามรายการที่ใช้จริง ไม่เกินจำนวน 1,100 บาทต่อราย

4.ค่ายาที่เป็นการรักษาเฉพาะ โรคติดเชื้อโควิด-19 จ่ายตามจริงไม่เกิน 7,200 บาทต่อราย

5.ค่ารถส่งต่อ จ่ายตามจริงตามระยะทาง รวมค่าทำความสะอาด 1,400 บาท
6.ค่า chest X-ray (การเอกซเรย์ปอด) จ่ายในอัตรา 100 บาทต่อครั้ง 
7.ค่าออกซิเจน จ่ายในอัตรา 450 บาทต่อวัน  
   
ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูล COVID19 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 358 จับตาชลบุรี ปากน้ำ อุบลฯ ขอนแก่น