อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 572 ราย จับตานครศรีธรรมราช สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ตาก

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 16 ธ.ค. 64 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร

2 นครศรีธรรมราช

3 สมุทรปราการ

4 ชลบุรี

5 สงขลา

6 ขอนแก่น

7 สุราษฎร์ธานี

8 พระนครศรีอยุธยา

9 นครสวรรค์

10 ตาก

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

16/12/2564 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ และ ตาก

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 ธ.ค. 2564)
รวม 98,440,417 โดส ใน 77 จังหวัด
 ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 ธันวาคม 2564 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 393,447 โดส
 เข็มที่ 1 : 109,170 ราย
 เข็มที่ 2 : 168,342 ราย
 เข็มที่ 3 : 115,935 ราย
--------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 50,204,276 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 43,811,828 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 4,424,313 ราย
แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

 

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 272,469,550 ราย 
อาการรุนแรง 89,282 ราย 
รักษาหายแล้ว 244,775,515 ราย 
เสียชีวิต 5,345,391 ราย 

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา  จำนวน 51,290,979 ราย
2. อินเดีย  จำนวน 34,718,669 ราย
3. บราซิล  จำนวน 22,201,221 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 11,010,286 ราย
5. รัสเซีย จำนวน 10,103,160 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 2,181,960 ราย

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น

 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564  เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 3,684 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,153,097 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,087,806 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,192 ราย
---------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,181,960 ราย
 หายป่วยแล้ว 2,1115,232 ราย
 เสียชีวิตสะสม 21,286 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 ธันวาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 98,440,417 โดส
------------
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 109,170 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 168,342 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 115,935 ราย

ที่มา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 , ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 572 จับตานครศรีฯ ปากน้ำ ชลบุรี สงขลา ขอนแก่น