ย้อนรอย "ราคาน้ำมัน" 3 เดือน ปรับขึ้นลงกี่ครั้งในช่วง ส.ค.-ต.ค. 64

ย้อนรอย "ราคาน้ำมัน" 3 เดือน ปรับขึ้นลงกี่ครั้งในช่วง ส.ค.-ต.ค. 64

เช็คภาพรวม "ราคาน้ำมัน" ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา มีการปรับขึ้นลงกี่ครั้งในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. - ต.ค. 2564 และรู้หรือไม่? ใครคือผู้กำหนดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในไทย

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา หลายคนคงได้รับผลกระทบเรื่อง "ราคาน้ำมัน" ที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคบริการขนส่งมวลชน บริการขนส่งสินค้า รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีรถยนต์ส่วนตัว ล่าสุดวันนี้ (28 ต.ค.) มีประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันอีกครั้ง

โดย OR และ บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 60 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล ปรับขึ้น 40 สต./ลิตร

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564 พบว่ามีการปรับขึ้นราคาน้ำมันอยู่หลายครั้ง ส่วนการปรับลดราคาก็มีบ้าง แต่น้อยกว่าการปรับขึ้นราคาในแต่ละเดือน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนย้อนดูว่าในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาน้ำมันในประเทศไทยมีการปรับขึ้น-ลง กี่ครั้ง แต่ละครั้งปรับราคาเท่าไรบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

  • ภาพรวมการปรับขึ้น-ลง "ราคาน้ำมัน" เดือน ส.ค. 64

12 ส.ค.64          ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.40   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.40

21 ส.ค.64          ดีเซลปรับลง (-) 0.60    เบนซินปรับลง (-) 0.60

26 ส.ค.64          ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.50   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.50

 

  • ภาพรวมการปรับขึ้น-ลง "ราคาน้ำมัน" เดือน ก.ย. 64

4 ก.ย.64             ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.30   ไม่มีปรับเบนซิน

15 ก.ย.64            ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.50   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.30

18 ก.ย.64            ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.30   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.50

24 ก.ย.64            ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.40   ไม่มีปรับเบนซิน

28 ก.ย.64            ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.40   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.40

30 ก.ย.64            ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.60   ไม่มีปรับเบนซิน

*หมายเหตุ : เดือนกันยายน 2564 ไม่มีประกาศปรับน้ำมันลง

ย้อนรอย "ราคาน้ำมัน" 3 เดือน ปรับขึ้นลงกี่ครั้งในช่วง ส.ค.-ต.ค. 64

 

 

  • ภาพรวมการปรับขึ้น-ลง "ราคาน้ำมัน" เดือน ต.ค. 64

11 ต.ค.64      ดีเซลปรับลง (-) 2.00     ไม่มีปรับเบนซิน

15 ต.ค.64      ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.60    ไม่มีปรับเบนซิน

19 ต.ค.64      ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.60    เบนซินปรับขึ้น (+) 0.60

20 ต.ค.64      ดีเซลปรับลง (-) 0.20     เบนซินปรับลง (-) 0.20

23 ต.ค.64      ไม่มีปรับดีเซล               เบนซินปรับขึ้น (+) 0.40

26 ต.ค.64      ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.20   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.30

28 ต.ค.64      ดีเซลปรับขึ้น (+) 0.40   เบนซินปรับขึ้น (+) 0.60

 

  • "น้ำมัน" หน้าปั๊มในไทย ใครกำหนดราคา? 

ผู้กำหนดราคาน้ำมันหน้าปั๊มในประเทศไทยคือ "ผู้ค้าปลีก" หรือ "ปั๊มน้ำมัน" ต่างๆ ซึ่งการกำหนดราคาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น

1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการ (ต้นทุนน้ำมันและการจัดส่ง)

2. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานีบริการน้ำมัน เช่น เงินเดือน ค่าเช่าที่ดินและค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

3. การแข่งขันกับสถานีบริการอื่นๆ ในย่านเดียวกัน

โดยจะมีการคำนวณราคาน้ำมันอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก็กำกับดูแลทางด้านราคาน้ำมันในภาพรวมอีกทอดหนึ่งด้วย

----------------------------

อ้างอิง : 

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรือเว็บไซต์ของสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

trueplookpanya