อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,659 จับตาโคราช ราชบุรี

อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล 7,659 จับตาโคราช ราชบุรี

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ยอด 7,659 ราย จับตาโคราช ราชบุรี ระยอง และสระบุรี

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 1 กรุงเทพมหานคร 4141 ราย
2 สมุทรปราการ 1432 ราย
3 ชลบุรี 972 ราย
4 สมุทรสาคร 910 ราย
5 นครราชสีมา 566 ราย
6 ราชบุรี 469 ราย
7 ระยอง 449 ราย
8 นนทบุรี 447 ราย
9 สระบุรี 428 ราย
10 ปทุมธานี 413 ราย
163012825426กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด อันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย สมุทรปราการ ยอดยังสูงหลักพันคน ขณะที่ ชลบุรี สมุทรสาคร นครราชสีมา ราชบุรี ระยอง นนทบุรี สระบุรี และ ปทุมธานี ต้องจับตาอย่างยิ่ง


163012626762163012636588


วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 17,984 ราย
หายป่วยแล้ว 936,893 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,128,692 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,785 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 964,319 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,157,555 ราย
เสียชีวิตสะสม 10,879 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 27 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 30,420,507 โดส
--
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 547,128 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 361,284 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 7,326 ราย

163012623478


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 216,210,520 ราย
อาการรุนแรง 112,816 ราย
รักษาหายแล้ว 193,195,990 ราย
เสียชีวิต 4,498,968 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,540,401 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,649,130 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,703,906 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,844,049 ราย
5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,711,268 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 30 จำนวน 1,157,555 ราย

163012561490องค์การเภสัชฯ ยืนยันไม่ลดสเปค เตรียมลงนามสัญญา ซื้อ ATK 8.5 ล้านชุด 30 ส.ค. 64

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า การจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาลราชวิถี องค์การฯ ไม่ได้เป็นผู้ปรับลดข้อกำหนด หรือ Spec แต่อย่างใด ในการจัดซื้อใช้ข้อกำหนดที่ สปสช.เป็นผู้กำหนดมาตั้งแต่แรก ว่ามีความต้องการชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Covid-19 Antigen test Self -Test kits ) หรือ Home use ไม่ใช่ Professional Use อีกทั้ง สปสช. ส่งข้อกำหนดล่าสุดในการจัดซื้อ โดยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพียงอย่างเดียว ไม่ได้กำหนดว่าต้องผ่านมาตรฐาน WHO แต่อย่างใด
163012659654จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 27 ส.ค. 2564)
รวม 30,420,507 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 27 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 915,738 โดส
เข็มที่ 1 : 547,128 ราย
เข็มที่ 2 : 361,284 ราย
เข็มที่ 3 : 7,326 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 22,617,701 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 7,221,368 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 581,438 ราย
163012554743กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดทำแผนการเฝ้าระวังเชิงรุกและแผนเผชิญเหตุโรคโควิด-19ในตลาด หากพบผู้ติดเชื้อ 1 ราย จะสั่งปิดเฉพาะแผงค้านั้น 14 วัน และค้นหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 2 คน จะสั่งปิดแผงค้านั้น 14 วัน และตรวจเชิงรุกผู้ค้าในตลาดทั้งหมด หากพบผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 จะสั่งปิดตลาด 14 วัน นอกจากนี้ กทม. ได้ยกระดับมาตรการที่มีอยู่แล้ว แบ่งออกเป็น 3 มาตรการ คือ

มาตรการด้านการป้องกัน
กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ค้า ลูกจ้าง แรงงานที่เดินทางเข้าออก และอาจรวมถึงผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบและผู้ซื้อที่มาใช้บริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองเชิงรุกด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) ในกลุ่มผู้ค้า แรงงานทุกคน ทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน

มาตรการด้านการป้องกันสถานที่ (ตลาด)
ให้ประเมินตามแนวทาง TSC+ และ BKK Food Safety App และจัดสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมในตลาด อาทิ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง มีการระบายอากาศที่ดี และทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งจัดให้มีการใช้จ่ายเงินแบบ Digital เพื่อลดการสัมผัสระหว่างบุคคล

มาตรการจัดการระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค โดยสุ่มเฝ้าระวังเชิงรุกตามลักษณะของตลาดทั้งการตรวจคนและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนเผชิญเหตุพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ ซ้อมแผน การประยุกต์การควบคุมกลุ่ม และการเดินทางไปกลับของคนในตลาด ในลักษณะ Bubble group and seal route
กรุงเทพมหานครจึงขอความร่วมมือเจ้าของตลาดขนาดใหญ่ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการที่ทางภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และชะลอหรือหยุดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในตลาดให้ได้มากที่สุด

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์