'นนทบุรี' ขอประชาชนงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี5

'นนทบุรี' ขอประชาชนงดออกจากบ้าน 5 ทุ่มถึงตี5

"นนทบุรี" ขอประชาชนงดออกจากบ้านช่วง 5 ทุ่ม-ตี 5 สกัดการแพร่ระบาดของไวรัส "โควิด-19" มีผลคืนนี้

เมื่อวันที่ 31 มี..63  นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน ดังนี้

158565363164