ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน

ผู้ว่าฯ เมืองคอน สั่งปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 11 เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ผู้ป่วยสะสม 5 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 4 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 จำนวน 64 ราย รอผลการตรวจ 5 ราย

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนมีมติลงนามในประกาศเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช โดยในประกาศแจ้งถึงกรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช พร้อมแนบสำเนาประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตนครศรีรรมราช (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 ความว่า ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแพร่ระบาดและมีผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโรคโควิด-19 กับผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นเร่งต่วนที่จะต้องดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน

 

 

 

               คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้มีมติ ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการนี้ ตามข้อ 2 ของประกาศฉบับดังกล่าว ให้ปิดห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2563 เว้นแต่สถาบันการเงิน ธนาคาร ซูเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

 

 

 

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน

 

 

 

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน

 

 

 

ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราชลงนามสั่งปิดห้างเซ็นทรัลพลาซา 14 วัน