เกณฑ์คัดผู้ว่ากกท.คนใหม่ หั่นจาก5เหลือ1-เสนอบอร์ด

เกณฑ์คัดผู้ว่ากกท.คนใหม่ หั่นจาก5เหลือ1-เสนอบอร์ด

"ปลัดกีฬา" ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท.ได้ชื่อหนึ่งเดียวที่จะเป็นผู้ว่า กกท.คนใหม่แล้ว

"ปลัดกีฬา" ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท.ได้ชื่อหนึ่งเดียวที่จะเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คนใหม่แล้ว เตรียมเสนอบอร์ด กกท.พิจารณา คาดได้เห็นโฉมหน้าในเดือนเม.ย. 2557

ความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) คนใหม่ แทน “บิ๊กหนุ่ม” นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท.ที่จะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่ นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายบริหาร, นายสกล วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์, ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง) ม.ศรีปทุม และ นายอธิปรัฐ กาญจนสุวรรณ อดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย

ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ การทดสอบภาษาอังกฤษ และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครทั้ง 5 คน ได้เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาได้รวบรวมรายละเอียด ข้อมูลทุกอย่าง เพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการ กกท.คนใหม่

ทั้งนี้ การเสนอผู้ที่เหมาะสมนั้น นายสุวัตร กล่าวว่า สามารถเสนอเพียงชื่อเดียว หรือ 1-2 คน เพื่อพิจารณาก็ได้ แต่ในกระบวนการสรรหาครั้งนี้ จะมีการระบุคะแนนของผู้สมัครแต่ละคนเรียงลำดับ 1-5 และคณะกรรมการสรรหาฯพร้อมที่จะชี้แจงต่อบอร์ด กกท.ได้อย่างละเอียดและโปร่งใส เนื่องจากการกีฬาของชาตินั้นต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่สุดมาบริหารองค์กร กกท.ต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเสนอเพียงชื่อเดียวเท่านั้น และน่าจะได้ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ในเดือนเมษายน 2557

ปลัดกีฬา กล่าวในตอนท้ายว่า เนื่องจากสถานการณ์ของไทยในขณะนี้ยังไม่มีรัฐบาล แต่กระบวนการสรรหายังต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้ได้ผู้ว่าการ กกท.คนใหม่ และขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หาก “บิ๊กหนุ่ม” พ้นวาระการทำงานแล้ว ยังไม่มีผู้ว่าการ กกท.เข้ามารับงานต่อ รองผู้ว่าการ กกท.จะเป็นผู้รักษาการต่อไป