บอร์ดการกีฬาไฟเขียว 464 ล. ทัพไทยบู๊ 5 ศึก

บอร์ดการกีฬาไฟเขียว 464 ล. ทัพไทยบู๊ 5 ศึก

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

(บอร์ด กกท.) ที่ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม โดยได้มีการหารือถึงการเตรียมนักกีฬาไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ในปี 2557

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ การเตรียมทีมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 5 รายการ ประกอบด้วย กีฬาโอลิมปิกเกมส์ ฤดูหนาว ครั้งที่ 22 ที่เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย, กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2 ที่เมือง นานกิง ประเทศจีน,กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้,กีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์ ครั้งที่ 11 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ และกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย โดยให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณกองทุนพัฒนากีฬาชาติ จำนวน 464,150,000 บาท และให้ความเห็นชอบยืมเงินทุนดำเนินการ กกท. ในเบื้องต้น 200 ล้านบาท มาใช้ในการเตรียมทีมและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน และเมื่อได้รับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติจะได้นำมาคืนเงินทุนดำเนินการ กกท. ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 77 จังหวัด เป็นเงินทั้งสิ้น 77,000,000 บาท และให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่รับรองโดย กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นเงิน 131,055,000 บาท รวมทั้งให้ความเห็นชอบการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 76 จังหวัดๆ ละ 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000 บาท