เช็คเงินอุดหนุนบุตร งวดสุดท้าย 2565 โอนเงินเข้าวันไหน 3 ช่องทางตรวจสอบง่ายๆ

เช็คเงินอุดหนุนบุตร งวดสุดท้าย 2565 โอนเงินเข้าวันไหน 3 ช่องทางตรวจสอบง่ายๆ

อัปเดต "เงินอุดหนุนบุตร" โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็กไทม์ไลน์ โอนเงินเข้างวดสุดท้ายปี 2565 วันไหน พร้อม 3 ช่องทางเช็กสิทธิได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

อัปเดต "เงินอุดหนุนบุตร" โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เช็กไทม์ไลน์ โอนเงินเข้างวดสุดท้ายปี 2565 วันไหน พร้อม 3 ช่องทางเช็กสิทธิได้ง่ายๆ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ตรวจสอบ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนสิงหาคม 2565 โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้

- จ่ายเงิน "เงินอุดหนุนบุตร" เช็กสิทธิ ตรวจสอบสถานะรับเงิน ที่นี่

 

สำหรับไทม์ไลน์ ปฏิทินการจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปี 2565 ซึ่งเหลืออีก 1 งวดคือในเดือนกันยายน 2565 ซึ่งทาง กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินเข้าซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

ทั้งนี้ ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับ "เงินอุดหนุนบุตร" เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

 

เช็คเงินอุดหนุนบุตร งวดสุดท้าย 2565 โอนเงินเข้าวันไหน 3 ช่องทางตรวจสอบง่ายๆ

 

เช็กสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" ผ่าน 3 ช่องทางง่ายๆ

 

1.ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do (คลิกที่นี่)

2.ผ่านแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" สามารถดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่ https://czp.dga.or.th/cportal/sdk/landing/index.html (คลิกที่นี่)

3.แอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" ดาวน์โหลดแอปฯ "เงินเด็ก" ได้ที่ AppStore และ PlayStore (คลิกที่นี่)

ผู้ที่มีสิทธิรับเงินประกอบไปด้วย

  • ผู้ปกครองที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร (รายเดิม)
  • ผู้ปกครองรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ (ซึ่งจะมีการจ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ)

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

  • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
  • ตั้งแต่แรกเกิดเป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
  • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
  • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ

 

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)