"ไข่ไก่คละ" หน้าฟาร์ม ปรับราคารอบ 3 แล้วในวันนี้ ขึ้นอีก 3 บาทต่อแผง

"ไข่ไก่คละ" หน้าฟาร์ม ประกาศขึ้นราคาเป็นรอบที่ 3 แล้วในวันนี้ ขึ้นอีก 3 บาทต่อแผง รวมปรับขึ้นราคาแล้วเป็น 15 บาทต่อแผง

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไข่ไก่ที่มีประกาศขึ้นราคาซึ่งมีผลในวันนี้อีกแผงละ 3 บาท ซึ่งเป็นการปรับราคาขึ้นเป็นครั้งที่ 3 อีก 10 สตางค์ต่อฟอง หรือ 3 บาทต่อแผง จากเดิม ฟองละ 3.40 บาท ขึ้นเป็น 3.50 บาท โดยขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ฟองละ 20 สตางค์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อีก 20 สตางค์ และครั้งนี้อีก 10 สตางค์ รวม 3 ครั้ง เป็นเงิน 50 สตางค์ต่อฟอง หรือ 15 บาทต่อแผง
 

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ไก่ตามร้านค่าขายไข่ไก่ในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี อย่างที่ร้านนรา สารพัดไข่ ตลาดเกษตร อำเภอเมือง โดยเจ้าของร้านบอกว่า จากการประกาศขึ้นราคาไข่ดังกล่าว สำหรับที่ร้านและร้านขายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ยังไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างไร เนื่องจากไข่ไก่ที่รับมาขายเป็นฟาร์มไข่ไก่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และยังไม่ปรับราคาขายส่งในช่วงนี้ ยังขายได้ในราคาเดิมจากปรับแล้วในรอบที่ผ่านมา โดยไข่ ไก่เบอร์ 0 ซึ่งเป็นไข่ไก่ที่ใหญ่สุดราคาแผงละ 140 บาท เบอร์ 1 แผงละ 130 บาท เบอร์ 2 แผงละ 120 บาท เบอร์ 3 แผงละ 115 บาท เบอร์ 4 แผงละ 110 บาท เบอร์ 5 แผงละ 100 บาท และเบอร์ 6 แผงละ 90 บาท
 

และส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกซื้อเบอร์ เพราะมีราคาถูกที่สุด ลำพังราคาไข่ที่ยังไม่ปรับขึ้นราคาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่เป็นพ่อค้า แม่ค้า อาหารตามสั่ง และพ่อค้าแม่ค้าขนมหวานที่ต้องใช้ไข้เป็นส่วนผสมหลัก อย่างไรก็ก็ตามหากฟาร์ไข่ไก่ปรับราคาขึ้นมากกว่านี้ ก็ต้องปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ต่อดูราคาส่งของฟาร์มไข่ไก่วันต่อวัน