เช็ก "ธนาคารออมสิน" เงื่อนไขสินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ กู้สูงสุด 10 ล้าน

เช็ก "ธนาคารออมสิน" เงื่อนไขสินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ กู้สูงสุด 10 ล้าน

เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ "ธนาคารออมสิน" กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ ทั้ง SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

เปิดเงื่อนไขสินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ "ธนาคารออมสิน" กู้ได้สูงสุด 10 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มกิจการ ทั้ง SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ออมสิน เปิดSMEs กู้สูงสุด 10 ล้าน-ปลดล็อคหลักประกัน

- ออมสิน เปิดกู้ “SMEs เต็มสุข เต็มสิบ” ช่วยเหลือผู้ประกอบการกลาง-เล็ก

 

ใครมีสิทธิ์

สำหรับ สินเชื่อ GSB SME เต็มสุข เต็มสิบ "ธนาคารออมสิน" จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อผู้ประกอบการ SMEs ขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพและต้องการเงินทุน แต่ขาดหลักประกันหรือมีหลักประกันไม่เพียงพอ โดยกู้เพื่อเป็นเงินลงทุนและเสริมสภาพคล่องในกิจการ หรือกู้เพื่อการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งเป็นความตั้งใจของธนาคารออมสินที่อยากช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างทั่วถึงด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สามารถผ่านพ้นความยากลำบากนี้และดำเนินธุรกิจต่อไปได้

 

รายละเอียด-เงื่อนไข

  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มต้นที่ 2.99% ต่อปี
  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุด 2 ปี
  • ผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี 

 

สำหรับ หลักประกันการกู้สามารถใช้สมุดเงินฝากออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตร โฉนดที่ดิน ที่ดินและอาคาร คอนโดมีเนียม หรือจะเลือกใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อทั้งวงเงิน (กรณีกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

 

สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่สาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร. 1115 และที่ Facebook : GSB Society GSBsociety GSB Contact Center 1115

 

เช็ก "ธนาคารออมสิน" เงื่อนไขสินเชื่อ GSB SMEs เต็มสุข เต็มสิบ กู้สูงสุด 10 ล้าน

 

 

CR ธนาคารออมสิน