“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตร บนเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว

“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตร บนเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว

“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตรบนเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว จับมือท่าบกท่านาแล้งเคลียร์ปัญหาคอขวด ตั้งเป้าร่นเวลาขนส่งจากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิงไม่เกิน 2 วัน ภายใต้นโยบายอีสานเกตเวย์เชื่อมไทยเชื่อมลาวเชื่อมโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวานนี้ (23 เม.ย) ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสปป.ลาว ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2565 ว่า พอใจต่อผลการเจรจาความร่วมมือกับบริษัทเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ คและบริษัทท่าบกท่านาแล้งในการเพิ่มศักยภาพระบบรถไฟ ลาว-จีน ในการขนส่งสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาคอขวดของระบบโลจิสติกส์

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายอีสานเกตเวย์เชื่อมไทย เชื่อมลาว เชื่อมโลก โดยความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย-ลาว-จีน ในการพัฒนาการขนส่งระบบใหม่คือรถไฟลาว-จีนให้เป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการค้าระหว่างประเทศ ด้วยระบบโลจิสติกส์ผสมผสาน “ราง-รถ” (Multi Modal Trasportation) ในการขนส่งสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากไทยไปสู่จีน เอเซียกลาง ตะวันออกกลางและยุโรปภายใต้การทำงานเชิงรุกร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตร บนเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

นายอลงกรณ์ กล่าวต่อไปว่า การเจรจากับนายจันทอน สิทธิชัย ประธานบริหารบริษัทเวียงจันทน์โลจิสปาร์ค (VLP) และคณะผู้บริหารบริษัทท่าบกท่านาแล้ง ร่วมกับนายสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยและนายณฐกร สุวรรณธาดา คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ที่นครหลวงเวียงจันทน์

ได้เห็นพ้องต้องกันในการเพิ่มขบวนรถไฟ การเพิ่มตู้สินค้า การอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน การเชื่อมโยงท่าบกท่านาแล้วกับสถานีเวียงจันทน์ใต้ การพัฒนาสถานีขนถ่ายสินค้า (ICD) การพัฒนาระบบการจองขบวนรถสินค้าและการเพิ่มตู้คอนเทนเนอร์และการเปิดบริการด่านตรวจโรคพืชที่ด่านรถไฟโมฮ่าน ภายในเดือนมิถุนายนหรือพฤษภาคมปีนี้ จะทำให้การขนส่งผลไม้ภายใต้พิธีสารไทย-จีน ด้วยระบบรางสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยจะใช้เวลาเพียง 1 - 2 วัน จากเวียงจันทน์ถึงคุนหมิง

“อลงกรณ์” พอใจผลการเยือนลาวเพิ่มการขนส่งสินค้าเกษตร บนเส้นทางรถไฟ จีน-ลาว

รวมไปถึงข้อเสนอเพิ่มเติมเรื่องการพัฒนาระบบเอกสารอีเล็กทรอนิคส์ระหว่างด่านหนองคายกับท่าบกท่านาแล้งเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าของพิธีการเอกสาร และการจราจรที่ติดขัดบริเวณพรมแดนซึ่งเป็นปัญหาคอขวดมานาน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดรวมทั้งข้อเสนอให้เปิดด่าน 24 ชั่วโมงโดยจะรายงานผลการเจรจาให้กับดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีพาณิชย์ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายอลงกรณ์ และคณะยังได้ตรวจเยี่ยมท่าบกท่านาแล้ง โครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์ปาร์ค ระบบการยกตู้สินค้าขึ้นขบวนรถไฟของสถานีเวียงจันทน์ใต้ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ (สถานีรถไฟความเร็วสูง) และการก่อสร้างสถานีรถไฟคำสวาทที่ประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณซึ่งเป็นสถานีรถไฟ โดยสารจากไทยไปถึงนครหลวงเวียงจันทน์ และจากนครหลวงเวียงจันทน์มาไทยจากเดิมที่จะสิ้นสุดที่สถานีรถไฟท่านาแล้งเพื่อรองรับนักเดินทางและนักท่องเที่ยวจากไทย ลาว จีนและนานาประเทศในอนาคต.