ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติบรูไน

ในหลวงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันชาติบรูไน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ความว่า  

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม

บันดาร์เสรีเบกาวัน

ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวบรูไนประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนอันเข้มแข็งของฝ่าพระบาท ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมและความร่วมมือในกิจการทุกด้านระหว่างประเทศและประชาชน ของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว