ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

วันนี้ (22 ก.พ.65) เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำ ผู้ที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจำปี 2562 – 2563 รับประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มกิตติคุณ และเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี มอบประกาศนียบัตร เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า