ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ไปเป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

วันนี้ (21 ก.พ.65) เวลา 14.02 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรม นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 24 รับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และรับโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม