กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร และทอดพระเนตรการสาธิตการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างพัฒนาการ จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่

วันนี้ (11 ก.พ.65) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “พิริยาทร” และทอดพระเนตรการสาธิตการให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมสร้างพัฒนาการ ในรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือในระยะแรกเริ่ม กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่ กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารพิริยาทร จังหวัดแพร่