ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้ (28 ธ.ค.64) เวลา 16.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด นำตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในโอกาสนี้ นางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และนางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นำนักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้

นายแพทย์อุทัย  สุดสุข   นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหาร

นายแพทย์สมจิตต์ ชี้เจริญ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริการ

แพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นักกาiสาธารณสุขดีเด่นประเภทวิชาการ

นายสมร สอนจันทร์ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทผู้นำชุมชน

นายนฤชิต แสงเทียนท์ นักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทประชาชน

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกับคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร  ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

ต่อมา นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิ ฯ นำผู้บริหารการท่าเรือแห่ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง 2 มิติ (2D Full Field Digital Mammography) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ในโอกาสครบ 70 ปี การท่าเรือแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ดังกล่าวแก่มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มูลนิธิกาญจนบารมี เป็นมูลนิธิที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2540 เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่สนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งภายในประเทศ  และต่อมา ด้วยทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของการเข้าถึงบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีทั่วไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิ ฯ

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

จัดทำโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเมมโมแกรม ให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ” ตั้งแต่พุทธศักราช 2557 เป็นต้นมา  ซึ่งมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก

สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่สามารถระบุชี้ชัดได้ แต่มักเกิดขึ้นโดยสัมพันธ์กับปัจจัยเสี่ยงอื่น ได้แก่ อายุที่มากขึ้นบุคคลในครอบครัวมีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมาก่อน รวมถึงการมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย ในการป้องกันโรคนี้ที่ดีที่สุด คือ การค้นหาหรือวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จะสามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้เกือบทั้งหมด ซึ่งมีวิธีการค้นหาได้ 2 วิธี ประกอบด้วย

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง หรือโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบเมมโมแกรม รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง 2 มิติ (2D Full Field Digital Mammography) นี้ ประกอบด้วย

เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลประสิทธิภาพสูง 2 มิติ สามารถมองเห็นภาพเนื้อเยื่อ และความผิดปรกติของเต้านมได้อย่างชัดเจน และเครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดสี ความถี่สูงขนาดใหญ่ สามารถค้นหารายละเอียดความผิดปรกติของเต้านมเพิ่มเติมได้เป็นอย่างมาก

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งระบบพิเศษ ได้แก่ ติดตั้งโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ “เอไอ” (AI) ช่วยค้นหาและชี้เป้าความผิดปรกติของเต้านมแก่แพทย์ผู้ตรวจ ติดตั้งระบบจัดเก็บและระบบรับส่งข้อมูลภาพเต้านมไว้ที่ระบบคลาวด์ เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบ 5G เพื่อให้แพทย์สามารถดึงข้อมูลภาพมาดูได้ตลอดเวลา และติดตั้งลิฟต์ สำหรับยกเก้าอี้ล้อเข็นผู้พิการและผู้สูงอายุ ให้ขึ้นตรวจบนรถได้โดยไม่ต้องขึ้นบันได เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่าย

ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ ในหลวง-ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้าฯ