ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นราอี ฟิลิปปินส์

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยกรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นราอี ฟิลิปปินส์

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นราอี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นราอี (Rai) พัดเข้าสู่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุ ไต้ฝุ่นราอีซึ่งเข้าทำลายหลายภูมิภาคในภาคกลางและภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก็ถูกทำลายเสียหาย

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่านและครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ประสบความสูญเสียและความทุกข์จากภัยพิบัติครั้งนี้ และขอยืนยันว่าความอาทรห่วงใยของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ทั้งหวังว่าภัยพิบัตินี้จะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว