กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตแคนาดา เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตแคนาดา เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตแคนาดา เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ณ วังสระปทุม

วันนี้ (19 ส.ค.65) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางซาราห์ เทย์เลอร์ (Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย เฝ้า ฯกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรมต่างๆ ของแคนาดา

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตแคนาดา เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตแคนาดา เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและเศษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน