ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในการที่ นายฟิเดล วัลเดซ รามอส (Mr. Fidel Valdez Ramos) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการถึงแก่อสัญกรรมของนายฟิเดล วัลเดซ รามอส อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพและได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งยังจะดำรงอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน

จากการอุทิศตนเพื่อเสริมสร้างความร่มเย็นเป็นสุข ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ที่สำคัญโดยแท้สำหรับประเทศไทย คือท่านอดีตประธานาธิบดีได้มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เราทุกคนยังคงจดจำได้ดี  ถึงการที่ท่านอดีตประธานาธิบดีได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช 2535  และได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้า

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านตลอดจนประชาชนชาวฟิลิปปินส์และครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้     

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว