'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

'ในหลวง ราชินี' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

วันนี้ (1 ส.ค.65) เวลา 18.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางแชสตี เริดส์มูน (Ms. Kjersti Rødsmoen) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ต่อจากนั้น เวลา 18.58 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโลเรนโซ กาลันตี (Mr. Lorenzo Galanti) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในโอกาสนี้ นางฟรันเชสกา อันเดรอีนี กาลันตี (Mrs. Francesca Andreini Galanti) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

'ในหลวง' พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ  กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่