โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้ายาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (29 เม.ย.65) เวลา 07.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

ในการนี้ ประธานองคมนตรี ปล่อยนกปลอดหัวโขน จำนวน 21 ตัว และปล่อยปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกไทย ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลากระแห ปลาโพง ปลาเทพา และปลากระโห้ รวม 490,000 ตัว ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อให้เพาะขยายพันธุ์เจริญเติบโตตามวงจร และรักษาความสมดุลในระบบนิเวศตามธรรมชาติต่อไป

โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

สำหรับโคพระราชทาน พระราชทานให้แก่ นายประจักษ์ รักษาสี บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อนำไปเลี้ยงเพิ่มผลผลิตตามโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ