ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ในหลวง ราชินีทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”ณ วัดสระเกศ

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง ชมภาพ ในหลวง ราชินี ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง