'อีสานซอมเบิ่งบัตรทอง' ล้มเวทีแก้ กม.30บาท ยุติการแก้ไข พรบ.

'อีสานซอมเบิ่งบัตรทอง' ล้มเวทีแก้ กม.30บาท ยุติการแก้ไข พรบ.

เครือข่ายชาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง 76 เครือข่าย ล้มเวทีประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ้างไม่ให้สิทธิประชาชนเท่าเทียม ยุติการแก้ไข พรบ.

สำหรับเวทีประชาพิจารณ์ในระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 17 มิ.ย. 60  ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

โดย  นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีนั้น หลังการชี้แจงเครือข่ายชาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง  ที่มีชาวบ้านจากหลายเครือข่าย ทั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี  เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตและเครือข่ายคนรักสุขภาพ ได้ขึ้นเวที พร้อมถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยในเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้  โดยระบุว่าไม่ต้องการให้จัดเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้จัดงานต้องทบทวน กม. ที่นำมาเสนอกับประชาชน

อีสานล่มเวทีแก้ กม. 30 บาท

อีสานล่มเวทีแก้ กม. 30 บาท อีสานล่มเวทีแก้ กม. 30 บาท

นพ.พลเดช  กล่าวว่า ในการแสดงออกของเครือข่าย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะนำความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบทุกส่วน  แต่ต้องให้เวทีดำเนินการต่อเพื่อรับฟังในส่วนอื่นเช่นกัน   
ผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเวทีประชาพิจารณ์ได้