ด่วน! เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 42 ไฟเขียว 'ร้านเสริมสวย' ในห้าง เปิดให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม.

ด่วน! เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 42 ไฟเขียว 'ร้านเสริมสวย' ในห้าง เปิดให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม.

ด่วน! "อัศวิน" ลงนามประกาศ กทม.ฉบับ 42 ไฟเขียว "ร้านเสริมสวย" ในห้าง-คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม.

วันที่ 4 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราบการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนาม ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 42) มีเนื้อหาระบุถึงกรณีศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับรายละเอียด เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการของร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อให้เป็นไปตามมติของศปก.ศบค.ดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ดังนี้

ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม.

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 .. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ดาวน์โหลด ประกาศกทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 42 ที่นี่

163072444528

163072445850