เตือน ก.ย.ฝนหนัก-น้ำทะเลหนุน 'อัศวิน' สั่ง 'สนน.-เขต' เร่งสแกนจุดเสี่ยงน้ำท่วม

เช็คโครงการ กทม. เร่งแก้จุดอ่อนน้ำท่วมกรุง ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปี 64 "อัศวิน" สั่ง "สนน.- 50 เขต" อัพเดทจุดเสี่ยง รับมือฝนหนัก-น้ำทะเลหนุน ก.ย.นี้

วันที่ 3 .. พล...อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่จะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ว่า กทม.จะเพิ่มการระบายน้ำในพื้นที่จุดเสี่ยง มีจำนวน 4 จุด 3 โครงการ ประกอบด้วย

จุดเสี่ยง 1 ถนนราชวิถี บริเวณหน้าราชภัฏสวนดุสิตและเชิงสะพานกรุงธน งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำสังคโลก ตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนี้ผลงาน 12% ประสิทธิภาพการระบายน้ำก่อนดำเนินโครงการ 0.25 ลบ../วินาที หลังดำเนินโครงการประสิทธิภาพเพิ่มเป็น 4.00 ลบม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างหล่อบ่อรับ บ่อดันท่อระบายน้ำ

จุดเสี่ยง 2 ถนนจันทน์ ช่วงจากซอยบำเพ็ญกุศล ถึงที่ทำการไปรษณีย์ยานนาวา

จุดเสี่ยง 3 ถนนสาธุประดิษฐ์ บริเวณแยกตัดถนนจันทน์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ ขณะนี้ผลงาน 75% ประสิทธิภาพการระบายน้ำก่อนดำเนินโครงการ 0.50 ลบ../วินาที หลังดำเนินโครงการเพิ่มเป็น 4.00 ลบ../วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

จุดเสี่ยง 4 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ช่วงจากถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองสะแกงาม งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนบางขุนเทียนชายทะเลตอนลงคลองสะแกงาม ผลงาน 95% ประสิทธิภาพการระบายน้ำก่อนดำเนินโครงการ 1.50 ลบ../วินาที หลังดำเนินโครงการเพิ่มเป็น5.50 ลบ../วินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างปักเสาพาดสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  อ่านข่าว-สรุป 'น้ำท่วม' 13 จังหวัด เดือดร้อนกว่า 65,000 ครัว

163065505854

พล...อัศวิน กล่าวต่อว่า ขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จุดเฝ้าระวัง ที่กำหนดแล้วเสร็จในปี 2564 มีจำนวน 11 จุด14 โครงการ ประกอบด้วย

จุด 1 ถนนรัชดาภิเษก จากแยกรัชโยธิน ถึงซอยอาภาภิรมย์ งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน บริเวณสวนสาธารณะใต้สะพานข้ามแยกถนนรัชดาภิเษกตัดถนนวิภาวดี ผลงาน 85% ประสิทธิภาพ 10,000 ลบ.. ปัจจุบันงานโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และขออนุมัติแก้ไขแบบฯ

จุด 2 ถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ด้านทิศเหนือ) ผลงาน 95% ก่อนดำเนินการ 4.00 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 5.00 ลบ../วินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างประสานการไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

จุด 3 ถนนประชาสงเคราะห์ จากวงเวียนหอนาฬิกา ถึงถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

จุด 4 ถนนประชาสุขตลอดสาย โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ผลงาน 84% ก่อนดำเนินการ 8.00 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 10.00 ลบ../วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติ

จุด 5 ถนนพหลโยธิน จากคลองสามเสน ถึงคลองบางซื่อ งานปรับปรุงแก้มลิงบึงพิบูลย์ ผลงาน 90% ประสิทธิภาพ 48,000 ลบ.. กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อน ... ในบึงพิบูลย์วัฒนา

จุด 6 ถนนสุขุมวิท จากแยกอโศก ถึงสุขุมวิท 71 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้

-งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ... ตอนคลองแสนแสบ ผลงาน80% ก่อนดำเนินการ 2.50 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 6.00 ลบ../วินาที ปัจจุบันโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างติดตั้งงานเครื่องกลไฟฟ้า

-งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปลายคลองสวัสดี ตอนคลองแสนแสบ ผลงาน 70% ก่อนดำเนินการ 2.00 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 6.00 ลบ../วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานโครงสร้างสถานีสูบน้ำ (ผนังสถานี)

-งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ ผลงาน 98% ก่อนดำเนินการ 1.80 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 5.00 ลบ../วินาที ปัจจุบันอยู่ระหว่างให้การไฟฟ้าเข้าตรวจสอบเพื่อขยายเขตพร้อมจ่ายไฟฟ้าให้สถานี

-โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิตติ ผลงาน 98% ก่อนดำเนินการ 137,000 ลบ.. หลังดำเนินการ 340,000 ลบ.. อยู่ระหว่างรอ กฟน. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ

จุด 7 ถนนเซนต์หลุยส์ 3 บริเวณแยกถนนจันทน์ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์ ผลงาน 75% ก่อนดำเนินการ 0.50 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 4.00 ลบ../วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า)

จุด 8 ถนนรามคําแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

-โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ หน้าสน.หัวหมาก ผลงาน 96% ก่อนดำเนินการ 4.40 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 7.00 ลบ../วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานโครงสร้างหลังคาคลุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก ผลงาน85% ก่อนดำเนินการ 4.00 ลบม./วินาที หลังดำเนินการ 7.00 ลบม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานเดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่าบริการขอใช้ไฟฟ้า (ให้การไฟฟ้าดําเนินการ)

-โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต ผลงาน 87% ก่อนดำเนินการ 3.85 ลบม./วินาที หลังดำเนินการ 7.00 ลบม./วินาที กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานเดินสายไฟ ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่าบริการขอใช้ไฟฟ้า (ให้การไฟฟ้าดำเนินการ)

จุด 9 ถนนศรีนครินทร์ จากแยกลำสาลี ถึงถนนกรุงเทพกรีฑา งานก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดินในที่ดินสาธารณะ บริเวณสะพานต่างระดับถนนศรีนครินทร์ กับ ถนนกรุงเทพกรีฑา ผลงาน 80% ประสิทธิภาพ 10,000 ลบม. กำหนดแล้วเสร็จ ..64 ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อหน่วงน้ำเพื่อสูบน้ำจากบ่อหน่วงขึ้นไปหาบ่อสูบน้ำถนนกรุงเทพกรีฑาและงานโครงสร้างบ่อสูบน้ำฝั่งถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อสูบน้ำลงคลองหัวหมาก

จุด 10 ถนนสุวินทวงศ์ จากหน้าการไฟฟ้ามีนบุรี ถึงแยกราษฎร์อุทิศ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสุวินทวงศ์ ผลงาน 100% (7 บ่อสูบ) ก่อนดำเนินการ 3.00 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 17.00 ลบ../วินาที ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้วและจุด 11 ถนนเอกชัยบริเวณปากซอยเอกชัย 56 (หน้าบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเอกชัย ตอนลงคลองราชมนตรี ผลงาน 100% ก่อนดำเนินการ 0.62 ลบ../วินาที หลังดำเนินการ 2.50 ลบ../วินาที

163065516495

พล...อัศวิน กล่าวอีกว่า สำหรับปี 2564 ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในถนนสายหลักลดลงจากปี 2563 ซึ่งปีนี้จุดเสี่ยงน้ำท่วมถนนสายหลักมี จำนวน 12 จุด ในพื้นที่ 8 เขต และจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมถนนสายหลัก จำนวน 47 จุด ในพื้นที่23 เขต แต่การประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. เมื่อวันที่ 2 .. ตนได้กำชับให้สำนักการระบายน้ำ(สนน.) สำนักงานเขต ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่าได้ประมาท เนื่องจากในช่วงเดือนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก ประกอบกับมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูง รวมไปถึงการระบายน้ำลงแม่น้ำลงคู คลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาจะทำได้ยาก จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยลดผลกระทบและความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน

"นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำประสานกับสำนักงานเขตตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่ 50 เขตเพิ่มเติม เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนในจุดที่เป็นจุดอ่อน อาทิ บริเวณแบริ่ง-ลาซาล จตุจักร ดินแดง และบางขุนเทียน ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมขังส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณนั้นค่อนข้างมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดเร่งระบายน้ำอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด"ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

163065520067