อย.เปิดยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำ ตลอด 24 ชม. รู้ผลการพิจารณาทันที

อย.เปิดยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำ ตลอด 24 ชม. รู้ผลการพิจารณาทันที

อย. เปิดระบบ Auto E-permission ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำ ตลอด 24 ชั่วโมง ทราบผลการพิจารณาได้ทันที เริ่มตั้งแต่ 4 กันยายน 2564 พร้อมกันทั่วประเทศ

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข และรักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเปิดให้บริการรับคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางความเสี่ยงต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า ผิวกาย เส้นผมและหนังศีรษะแบบล้างออก ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผิวหน้าและผิวกาย ผลิตภัณฑ์น้ำหอม เป็นต้น ผ่านระบบ Auto E-permission ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทราบผลการพิจารณาทันที ซึ่งระบบดังกล่าวจะเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยหากผลการพิจารณาแจ้งว่า “อนุมัติ”  ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และพิมพ์ใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางได้เองทันที โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-Payment ได้ทุกช่องทาง  อย. พร้อมให้บริการเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจเครื่องสำอางไทยในทุกมิติ