‘ประกัน’เร่งจ่ายเคลมโควิด ‘เจอจ่ายจบ’หลังปลดล็อกใช้ผลตรวจ RT-PCR

‘ประกัน’เร่งจ่ายเคลมโควิด ‘เจอจ่ายจบ’หลังปลดล็อกใช้ผลตรวจ RT-PCR

"ธุรกิจประกัน" รับลูก "ราชกิจจาฯ" เจอจ่ายจบ ใช้เอกสารตรวจโควิดวิธี RT-PCR จากแล็บแทนใบรับรองแพทย์ได้ "ประกันชีวิต" ชี้แนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน แม้ยังไม่มีเคลมเจอจ่ายจบ "ประกันวินาศภัย" มั่นใจจ่ายเคลมเร็วขึ้น ย้ำไม่นำผลชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วนมายืน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมานี้ "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" ได้เผยแพร่คำสั่งนายทะเบียนที่ 45/2564 เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 (COVID-19) สำหรับบริษัทประกันชีวิต กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

โดยให้บริษัทใช้เอกสารการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสามารถยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับการตรวจหาเชื้อได้จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์ สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 กรณีผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยหรือตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้ (แบบเจอ-จ่าย-จบ)

รายงานจาก "สมาคมประกันชีวิตไทย"  เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิต ไม่มีการเคลมประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบ  แต่การออกคำสั่งดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ก็เพื่อรองรับเอาไว้หากในอนาคตบริษัทประกันชีวิต มีรูปแบบประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย ซึ่งบริษัทประกันภัยทุกแห่ง ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จำเป็นต้องมีแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน  โดยคำสั่งดังกล่าวทางคปภ. ได้หารือร่วมกับทั้งสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งภาคธุรกิจพร้อมให้ความร่วมมือ 

สำหรับการเคลมประกันโควิด-19  ของ "ธุรกิจประกันชีวิต"ปัจจุบันส่วนใหญ่จะอยู่ในพอร์ตประกันสุขภาพ ขณะนี้พบว่า มียอดเคลมกรณีเข้ารักษาตัวใน ฮอลพิเทล (HOSPITEL) เพิ่มสูงขึ้นมาก ตามแนวโน้มยอดผู้ติดเชื้อที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและบริษัทประกันชีวิตให้ความร่วมมือดูแลผู้เอาประกันอย่างเต็มที่ 

ก่อนหน้านี้ "สาระ ล่ำซำ"  นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มการเคลมประกันโควิด-19 ของธุรกิจประกันชีวิตเพิ่มขึ้น ตามยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจประกันชีวิต ก็พร้อมดูแลให้ความคุ้มครองโควิด-19 และประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือดูแลผู้เอาประกันอย่างเต็มที่ รวมถึงยังให้ความช่วยเหลือผ่อนปรนการจ่ายเบี้ยประกัน พร้อมกับยืนยันปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิต ยังเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสูงถึง329%

"การแพร่ระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ได้ขอให้บริษัทประกันชีวิตนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับทางคปภ.เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป"

     

ฝั่ง"ธุรกิจประกันวินาศภัย" ส่วนใหญ่ให้ความคุ้มครองประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบ และในช่วงที่ผ่านมาเตียงในโรงพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรักษาทำให้ผู้เอาประกันที่ป่วยโควิด-19 ต้องเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation นั้น  

"อานนท์ วังวสุ" นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า บริษัทประกันวินาศภัยสมาชิก ให้ความร่วมมือในการใช้เอกสารการตรวจโดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้เอาประกัน

สมาคมฯ คาดว่า หลังจากนี้เมื่อใช้แนวปฏบัติดังกล่าวการจ่ายเคลมประกันโควิด -19 แบบเจอจ่ายจบ น่าจะเร็วขึ้น ขณะเดียวกันแต่ละบริษัทได้เพิ่มกำลังคนเข้ามาให้บริการและดูแลการเคลมประกันโควิดอย่างเต็มที่  เพราะต้องยอมรับว่า ปัจจุบันยอดเคลมประกันโควิด-19 เพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า ทำให้อาจมีความล่าช้าบ้าง

ขณะเดียวกันปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดความล่าช้าตอนนี้ พบว่า ผู้เอาประกัน ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิด นำผลตรวจจากชุดตรวจโควิด-19แบบเร่งด่วน หรือ  Rapid Antigen Test และชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองหรือ Antigen Test Kit มายืนเคลมแทน RT-PCR  เพราะเข้าใจผิด ทำให้บริษัทประกันต้องมีการเรียกเอกสารใหม่หลายรอบ   

ดังนั้น จึงขอให้ผู้เอาประกันที่ต้องการเคลมกรณีนี้ เตรียมเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง ดังนี้   1.เอกสารการตรวจพบเชื้อโควิด-19  จากห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยใช้วิธี RT-PCR เท่านั้น   2.บัตรประชาชนและ 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Bank account details)สำหรับการโอนเงิน  เพื่อให้ดำเนินการเคลมเร็วขึ้น 

ทางด้านแนวโน้มการเคลมประกันโควิด -19  "อานนท์"  คาดว่าสิ้นเดือน ก.ย.นี้ จะไปแตะ 10,000 ล้านบาท แน่นอนจากปัจจุบันอยู่ที่ 8,000 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา และถึงแม้ปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 15,000-18,000 ราย แต่ก็ยังน่าเป็นห่วง ซึ่งยังต้องติดตามหลังคลายล็อกดาวน์ในวันนี้ ( 1 ก.ย.) แล้ว ยอดผู้ติดเชื้อใหม่รายวันจะเร่งตัวขึ้นอีกหรือไม่

"สมาคมฯ ยังต้องติดตามสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์ทุกวัน โดยเฉพาะในช่วง 10 วันหลังจากนี้ หากยอดดังกล่าวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 10,000 ราย ถือว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดน่าจะคลี่คลายได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันยังไม่ลดมาที่ระดับดังกล่าว แต่ด้วยจำนวนวัคซีนและกระจายการฉีดวัคซีนที่ทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มโอกาสที่ผู้ติดเชื้อใหม่น่าจะทยอยลดลง ยังรอดูว่าเมื่อไหร่เท่านั้น ซึ่งในแง่ของมาตรการควบคุมต่างๆเป็นไปในทิศทางผ่อนคลายและเปิดเศรษฐกิจได้มากขึ้น"  

163050229429

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมามีความรุนแรง ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนมาก ส่งผลให้การพบแพทย์เพื่อเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการขอใบรับรองแพทย์ ในสถานพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เป็นไปได้ยาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติการให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย COVID–19 แบบเจอ จ่าย จบ ซึ่งมีความล่าช้าในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในหลาย  กรณี

"สุทธิพล ทวีชัยการ" เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การออกคำสั่งนายทะเบียนทั้งสองฉบับนี้ เพื่อปลดล็อคปมเอกสารพิสูจน์การติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเคลมประกันแบบ “เจอ-จ่าย-จบ" ให้บริษัทประกันภัยใช้เอกสารการตรวจโดยวิธี RT-PCR แทนใบรายงานหรือรับรองจากแพทย์  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

โดยที่ผ่านมาคปภ. ได้ดำเนินการโดยใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก กล่าวคือ เริ่มจากการใช้มาตรการขอความร่วมมือไปก่อน แต่ก็ยังพบว่ามีหลายบริษัทประกันภัยที่ยังมีแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการสับสนและไม่ได้รับความสะดวก  

ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเพื่อให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นการลดภาระให้กับประชาชนและผู้เอาประกันภัยที่จะต้องใช้หลักฐานแสดงเพื่อเคลมประกันภัย COVID-19 แบบเจอ-จ่าย-จบ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายด้วยการออกคำสั่งนี้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186 หรือ Add Line Official @oicconnect

163050237273