ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 61.80บาท/กก. สงขลา 61.55บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ก.ย.) กรุงเทพฯ 61.80บาท/กก. สงขลา 61.55บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

    ชนิด  (บาท/กก.)        เดือนกันยายน 2564    เดือนตุลาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน               กรุงเทพฯ  สงขลา       กรุงเทพฯ  สงขลา

ชั้น 1                            61.80    61.55        62.00    61.75

ชั้น 2                            61.20    60.95        61.40    61.15

ชั้น 3                            60.65    60.40        60.85    60.60

ชั้น 4                            60.35    60.10        60.55    60.30

ชั้น 5                            59.90    59.65        60.10    59.85

ยางแท่ง

STR5L                        58.00    57.75        58.20    57.95

STR20                        53.80    53.55        54.00    53.75

น้ำยางข้น 60%             40.45    40.20        40.65    40.40

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

163039976022