อัพเดท 'โควิดวันนี้' 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,963 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี สงขลา

เกาะติดเช็คอัพเดท "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 3,963 จับตาสมุทรปราการ ราชบุรี สงขลา

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดติดเชื้อวันนี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก 


1 กรุงเทพมหานคร 3963 ราย
2 สมุทรปราการ 1402 ราย
3 สมุทรสาคร 983 ราย
4 ชลบุรี 745 ราย
5 ราชบุรี 490 ราย
6 นนทบุรี 488 ราย
7 พระนครศรีอยุธยา 308 ราย
8 นครราชสีมา 299 ราย
9 นครปฐม 273 ราย
10 สงขลา 273 ราย163038472951163038455070


สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 217,901,675 ราย
อาการรุนแรง 113,758 ราย
รักษาหายแล้ว 194,769,952 ราย
เสียชีวิต 4,523,766 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,946,708 ราย
2. อินเดีย จำนวน 32,767,820 ราย
3. บราซิล จำนวน 20,752,281 ราย
4. รัสเซีย จำนวน 6,901,152 ราย
5. สหราชอาณาจักร


163038555827


163038554676

163038553574
163038463678

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
ผู้ป่วยรายใหม่ 14,666 ราย
หายป่วยแล้ว 994,346 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,175,866 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,495 ราย
--
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,021,772 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,204,729 ราย
เสียชีวิตสะสม 11,589 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 30 สิงหาคม 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 31,771,819 โดส
--
วันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 383,094 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 430,625 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 3,623 ราย163038537718จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 30 ส.ค. 2564)
รวม 31,771,819 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 30 สิงหาคม 2564
ยอดฉีดทั่วประเทศ 817,342 โดส
เข็มที่ 1 : 383,094 ราย
เข็มที่ 2 : 430,625 ราย
เข็มที่ 3 : 3,623 ราย
--
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 23,401,465 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 7,780,973 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 589,381 ราย
163038560097

163038558796163038525833


163038524796


163038523856


163038522618


163038469268

ข้อมูลผู้ติดเชื้อระลอกใหม่ในประเทศตามพื้นที่
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564