'จุรินทร์' มั่นใจแจงซักฟอก ไม่กังวลปรับครม.

'จุรินทร์' มั่นใจแจงซักฟอก ไม่กังวลปรับครม.

'จุรินทร์' มั่นใจแจงซักฟอก ไม่กังวลปรับครม. ชี้อำนาจนายกฯ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ ประเด็นการเมืองและการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า มีความพร้อม และในส่วนของเลขาธิการพรรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้คุยกับตนและยืนยันว่าพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เพราะไม่มีประเด็นอะไรที่น่ากังวลยิ่งขึ้น พร้อมกับบอกว่าท่านชี้แจงได้ทุกประเด็น ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง

ทั้งนี้นายจุรินทร์เปิดเผยว่า ในวันนี้จะมีการประชุม ส.ส. ของพรรคเวลา 8.30 น. เพราะถือว่าญัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความสำคัญและเป็นหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ต้องทำหน้าที่ในสภาด้วย ก็จะได้มีการซักซ้อมกันว่า จะต้องปฏิบัติภารกิจอย่างไรในส่วน ส.ส. ของพรรค ที่สำคัญส่วนหนึ่งคือจะช่วยดูเรื่องข้อบังคับการประชุมสภาด้วยว่า หากทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีประเด็นอะไรที่ขัดกับข้อบังคับก็จะได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนราษฎรต่อไป

“ไม่มีอะไรกังวล ในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรี ผมก็เคยตอบหลายครั้งแล้วว่าเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี ขณะนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรทั้งสิ้น ในเรื่องของการที่จะปรับคณะรัฐมนตรี ในส่วนประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ข่าวคราวที่ปรากฏออกมาก็ไม่ได้มาจากประชาธิปัตย์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

พร้อมกับระบุว่า โดยหลักของพรรคมีความชัดเจนอยู่แล้วว่า เมื่ออยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจกัน การตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นหลักที่เรายึดถือปฏิบัติมา โดยเฉพาะในระบบรัฐสภา ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อตัดสินใจอย่างไรก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

“ไม่มีอะไรฝาก ทุกฝ่ายก็มีภารกิจในการที่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ รัฐบาลก็มีหน้าที่ชี้แจง ฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบ อันนี้เป็นหลักปกติ ถ้าทุกฝ่ายตระหนักในหน้าที่ ผมคิดว่าระบบมันก็ไปได้ ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็เดินหน้าต่อไปได้” นายจุรินทร์กล่าว