ตรัง เปิดเดินรถบางเส้นทาง เว้นพื้นที่สีแดงเข้มห้ามเข้า

มติ คกก.โรคติดต่อตรัง เปิดเดินรถโดยสารสาธารณะเข้า-ออก 6 เส้นทาง ยกเว้นพื้นที่สีแดงเข้มห้ามเข้าโดยเด็ดขาดและปิดต่อสถานที่เสี่ยง รวมทั้งปิดการเรียนการสอนตลอดเทอม 1 ยกเว้นระดับอาชีวะศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ที่มี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม ได้ร่วมกันพิจารณามาตรการควบคุมป้องกันพื้นที่จากการระบาดของเชื้อโควิด-19 หลัง ศบค.กลางมีมติคลายล็อก โดยมติกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง มีมติให้เปิดการเดินรถโดยสารสาธารณะเข้า-ออก จังหวัดตรัง ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.เป็นต้นไป ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง และสตูล โดยจำนวนผู้โดยสารเพียง 75% ของที่นั่งภายในรถ และต้องจัดการระบายอากาศ การแวะพักตามช่วงเวลา ที่สาธารณสุขกำหนด ส่วนจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังไม่อนุญาตให้เดินรถเข้าพื้นที่จังหวัดตรังโดยเด็ดขาด รวมทั้งจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ส่วนการเดินทางเข้าจังหวัดตรังด้วยรถอื่นๆ ยังคงตั้งด่านและคงมาตรการเดิมต่อไป

รวมทั้งยังคงปิดสถานที่เสี่ยง 14 ประเภท ได้แก่ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการพนันต่อไป ส่วนร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ถนนคนเดิน และตลาดนัดกลางคืน อนุญาตเปิดได้ถึงเวลา 22.00 น. และสั่งการให้นายอำเภอรวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโควิด-19 ของอำเภอได้ตรวจสอบร้านอาหาร กรณีมีการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งยังไม่อนุญาตให้จำหน่าย และการดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารก็เป็นความเสี่ยงเนื่องจากการนั่งและพูดคุยกันเป็นเวลานาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ยังคงเปิดถึงเวลา 20.00 น. และยังไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติทุกประเภท ส่วนแรงงานไทย ไม่อนุญาตเฉพาะแรงงานอุตสาหกรรมการผลิตและแรงงานก่อสร้าง และคงมติเดิม คือ ไม่อนุญาตให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกประเภทตลอดภาคเรียนที่ 1 ยกเว้นประเภทอาชีวศึกษา

ส่วนการเดินทางด้วยสายการบิน นับจากวันที่ 1 ก.ย. มีเฉพาะสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น โดยมีการเดินอากาศในวันอาทิตย์ จันทร์ และศกร์ จนถึงกลางเดือน ก.ย. มี 6 เที่ยว โดยสายการบินนกแอร์จะงดบินในช่วง 1-15 ก.ย. หลังวันที่ 16 ก.ย. จะรอแจ้งอีกครั้ง ส่วนสายการบินแอร์เอเชียยังคงงดบินในเดือน ก.ย. โดยมติคณะกรรมการโรคติดต่ออนุญาตให้เดินทางเฉพาะผู้ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มเท่านั้น หรือมีการตรวจด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือมีบัตรรับรองแพทย์แสดงว่าหายจากโควิด-19 ไม่เกิน 90 วัน นอกจาก 3 กลุ่มนี้ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางโดยอากาศยาน