ข้าวหอมปทุมธานี 1800-1830 บาท/100กก.

ข้าวหอมปทุมธานี 1800-1830 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

              ชนิดข้าว                                 บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                            -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                   -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)             2100-2200

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)             1900-2050

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                         1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                      1300-1350

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)

      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)               1800-1830

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                        1200

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                   -

ข้าวขาว 5%                                        1170-1190

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                             1020-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                    880-900

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                   9.30-9.40

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

163031804099

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจข้าวหอมปทุมธานี