ครม.ปรับกรอบ 'เยียวยา'เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน ผู้ประกันตน 13 จังหวัดได้เยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน

ครม.ปรับกรอบ 'เยียวยา'เพิ่ม 4.4 หมื่นล้าน ผู้ประกันตน 13 จังหวัดได้เยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน

ครม.เคาะใช้เงินกู้อีก 4.4 หมื่นล้าน ดูแลผู้ประกันตน 29 จังหวัด 13 จังหวัดแดงเข้มได้เยียวยาอีก 1 เดือน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับกรอบวงเงินโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม 29 จังหวัดจากเดิมที่ ครม.เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา 

โดยให้ขยายกรอบวงเงินเพิ่มจำนวน 44,314.0550 ล้านบาท เป็นจำนวน 77,785.0600 ล้านบาท จากเดิม 33,471.0050 ล้านบาท สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัด 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อเสนอของหน่วยงานได้แก่กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13จังหวัด ให้สามารถ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 1- 24 สิงหาคม 2564 และ พื้นที่ 16 จังหวัด ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนรายใหม่ได้ ตั้งแต่วันที่ 4 - 24สิงหาคม 2564

2. ขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด เพิ่มเติมอีก1 เดือน

รวมจำนวนผู้ประกันตน 29 จังหวัดมาตรา 39 และ 40 ที่ได้รับสิทธิ์ 9,385,930 คน ได้แก่ ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 7,949,759 คน อัตราการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาท/คน/เดือน โดยในพื้นที่ 13 จังหวัดจะได้สิทธิ์เยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน 

นอกจากนี้ยังเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนและรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เนื่องจากอายุเกินคุณสมบัติที่ สปส. กำหนดไว้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป